ΑΡΧΙΚΗ / ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ (σελίδα 3)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

Κοινωνία και Παιδεία της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία

Θεοφάνης ΜΑΛΚΙΔΗΣ Διδάκτωρ κοινωνιολογίας Εισαγωγή Εδώ και πολλά χρόνια, ουσιαστικά αιώνες σε πολλές περιοχές στον Ευρωπαικό χώρο, τα προβλήματα των μειονοτήτων και ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά, είναι αναμφισβήτητα υπαρκτά και έντονα. Οι περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου αναπτύσσεται μια …

Διαβάστε περισσότερα...

Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα

Με τον ο­ρο βο­ρει­ο­η­πει­ρω­τι­κο ζη­τη­μα εν­νο­ου­με το ε­θνι­κο προ­βλη­μα που δη­μι­ουρ­γη­θη­κε με­τα το τε­λος των βαλ­κα­νι­κων πο­λε­μων 1912-13 και συγ­κε­κρι­με­να με τη δι­α­σκε­ψη του Λον­δι­νου (Σε­πτεμ­βρι­ος 1913) και το πρω­το­κολ­λο της Φλω­ρεν­τι­ας( Δε­κεμ­βρι­ος 1913) ε­πι τη βα­σει των ο­ποί­ων α­πο­σπα­στη­κε …

Διαβάστε περισσότερα...

Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας (7 Μαΐου 1914)

Στις 17 Μαΐου 1914 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης, επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρίγκιπας Βηντ και του προέδρου της «Αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου» Γεωργίου Χρηστάκη-Ζωγράφου. Με την υπογραφή του, τερματίστηκαν οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ …

Διαβάστε περισσότερα...

Σύγχρονες δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου

Το Βορειοηπειρωτικό θέμα είναι πάντοτε ανοιχτό διεθνώς ενώπιον των τεσσάρων υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων. Εάν προωθηθεί ζήτημα ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ Κοσσυφοπεδίου, θα αντιμετωπιστεί η θέση αναλόγου αιτήματος για τη Βόρειο Ήπειρο Στέλιος Παπαθεμελής, Εφημ. Βήμα, 18- 04 -93 Η Ελληνική …

Διαβάστε περισσότερα...

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα σήμερα

Share This:

Διαβάστε περισσότερα...
Inline
Inline