ΑΡΧΙΚΗ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / Η πρόταση της Ομόνοιας στο προσχέδιο Νόμο για την «Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων στην Αλβανία»

Η πρόταση της Ομόνοιας στο προσχέδιο Νόμο για την «Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων στην Αλβανία»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως εκπρόσωποι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Αλβανικής Κυβέρνησης για την κατάρτιση νόμου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.

Παρόλο που το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι η έλλειψη νομοθετικών διατάξεων αλλά η εφαρμογή τους, ο νόμος για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων ήταν  μία μεγάλη υποχρέωση, όχι μόνο προς τις επικυρωμένες στο κοινοβούλιο διεθνείς συμβάσεις αλλά κυρίως προς τους πολίτες της χώρας με διαφορετική εθνικότητα από την πλειοψηφία.

Οι εθνικές μειονότητες, από την δημιουργία του αλβανικού κράτους, όχι μόνο δεν αποτέλεσαν πρόβλημα για τη χώρα αλλά ήταν παράγοντες σταθερότητας και ανάπτυξης. Παρά τις άριστες κοινωνικές σχέσεις με τον αλβανικό λαό, δεν έτυχαν ποτέ του ανάλογου σεβασμού από το κράτος που επιθυμεί διαχρονικά την αφομοίωση τους και όχι την ένταξη με σεβασμό στην εθνική τους ταυτότητα.

Το προσχέδιο νόμου το οποίο λάβαμε στις 5 Δεκεμβρίου 2016, με την παράκληση όπως στείλουμε τις προστάσεις μας μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2016, μας εξέπληξε αρνητικά για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Αρκετά άρθρα είναι ασαφή. Τα προηγούμενα προσχέδια, που συζητήθηκαν σε διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, στα οποία συμμετείχαμε και εμείς, είχαν ελλείψεις αλλά ήταν πιο συγκεκριμένα. Θεωρούμε πως όλες οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ασάφεια.
  2. Η εξάρτηση που έχει η εφαρμογή του νόμου από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Οι πολιτικές για την συμμετοχή στην δημόσια, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή (άρθρο 10) όπως και η προστασία της εθνικής ταυτότητας (άρθρο 11) θα υπόκεινται στις πολιτικές του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν θα αποτελούν κατοχυρωμένα δικαιώματα.
  3. Η παιδεία και η χρήση της γλώσσας που είναι από τα πιο σημαντικά άρθρα, σε αυτόν το νόμο δεν αποτυπώνονται ως αναφαίρετο δικαίωμα όπως θα έπρεπε αλλά ως ανάγκη που θα κρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο (παρ.4/άρθρο 12 και παρ.6/αρθρο14)
  4. Η έλλειψη άρθρων, ζωτικής συμμαχίας για την προστασία και ανάδειξη των εθνικών μειονοτήτων όπως είναι η θετική διάκριση, η συμμετοχή στο δικαστικό σύστημα, προστασία από την υφαρπαγή περιουσιών κ.α.

Η Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ», καταθέτει τις δικές της προτάσεις, βασιζόμενη στο προσχέδιο νόμου που μας στείλατε, προσθέτοντας ακόμα κάποια άρθρα που θεωρούμε απαραίτητα.

Η πρόταση μας εστιάζει σε τρία βασικά σημεία που είναι τα ακόλουθα:

  1. Ταυτοποίηση. Τα δεδομένα για τις μειονότητες δεν μπορούν να προκύπτουν μόνο από την απογραφή (census) που γίνεται κάθε δέκα χρόνια. Είναι απαραίτητο να δίδεται η δυνατότητα στον πολίτη να δηλώνει την εθνικότητα του οποιαδήποτε στιγμή, με νομοθετικό – διοικητικό πλαίσιο που θα ορίσει η πολιτεία. Εκτός των στατικών στοιχείων της απογραφής, πρέπει να καταρτιστεί το Μητρώο Μειονοτήτων.  (άρθρα 5 και άρθρο 6)
  2. Μειονοτική εκπαίδευση. Η εθνικές μειονότητες δικαιούνται δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια (άρθρο 12)
  3. Χρήση της μειονοτικής γλώσσας.  Όταν τα μέλη μιας εθνικής μειονότητας αποτελούν συστατικό στοιχείο (πάνω από το 1/3) μιας διοικητικής μονάδας (κοινότητα, δήμος, περιφέρεια) θα πρέπει η κρατική και η μειονοτική γλώσσα να είναι ισότιμες. Όταν μία διοικητική μονάδα έχει σημαντικό ποσοστό (πάνω από 10%) μελλών μιας εθνικότητας, παράλληλα με την επίσημη κρατική γλώσσα θα χρησιμοποιείται και η μειονοτική

Ελπίζοντας στην θετική έκβαση των αιτημάτων μας σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Είμαστε στη διάθεση σας, για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

Λεωνίδας Παππάς     – Γενικός Πρόεδρος ΔΕΕΕΜ – «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Ευάγγελος Ντούλες   – Βουλευτής, Πρόεδρος ΚΕΑΔ

Χρήστος Κίτσος         –  Πρόεδρος ΕΕΜΜ – MEGA

Βαγγέλης Τάβος        – Βουλευτής LSI

Ανδρέας Μάρτος       – Βουλευτης PS

Θανάσης Πότσης       –  Πρόεδρος Ελληνόβλαχης Κοινότητας Αλβανίας

Λεωνίδας Χρήστος    –  Δήμαρχος Φοινικαίων

Αχιλλέας Ντέτσικας   –  Δήμαρχος Δροπολιτών

Στη συνέχεια το προσχέδιο του ΥΠΕΞ Αλβανίας και όλη η πρόταση της ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ», όπως κατατέθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας  

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

View Fullscreen

ΠΡΟΤΑΣΗ

View Fullscreen

Share This:

Inline
Inline